• SERVEIS
   • Un treball totalment respectuós entre els arbres i el seu entorn.
    • Els arbres, ben portats, aporten qualitat al seu entorn i en conseqüència una millor qualitat de vida a les persones que conviuen amb ells. Per això, a Trepa estem en constant formació per tal d’oferir un servei de qualitat tant als nostres clients com als arbres en els quals treballarem. Utilitzant les tècniques i les eines més adequades segons la feina a desenvolupar, aconseguim que el resultat final sigui el més respectuós possible amb l’arbre i amb el seu entorn.
     Tenint en compte tots el coneixements que ens va donant l’arboricultura, hi ha pràctiques totalment inacceptables si es vol tenir un arbrat de qualitat.
    • Arboricultura
    • Poda d’arbres i palmeres
     Partint de la nostra formació i experiència en la gestió dels arbres ornamentals, així com dels diferents avenços que hi ha en la jove ciència de l’arboricultura, a Trepa assentem els fonaments per tal de transmetre als nostres clients la nostra manera d’entendre la relació entre arbre i entorn. És per això que intentem buscar la solució més adequada per als conflictes que es poden generar entre l’arbre i el seu entorn, sovint a través de la poda.
    • Arboricultura
    • Tala d’arbres i palmeres
     Sovint tallar un arbre pot resultar més perillós del que sembla, tant per les persones que han de desenvolupar la feina com pels béns que envolten a l’arbre. A Trepa Arboricultura som especialistes en aquest camp, utilitzant diferents tècniques per a cada situació concreta per tal de oferir la millor relació qualitat-preu.
    • Ancoratges
    • Disseny i instal·lació d’ancoratges
     No sempre la poda és el més adequat per solucionar problemes mecànics. Hi ha vegades que s’ha de reforçar la poda amb algun tipus d’ancoratge. Existeixen diferents solucions per tal de minimitzar els problemes mecànics que pugui presentar l’arbre, respectant tota la seva estructura i el seu port.
    • Poda viaria
    • Poda viària
     Per tal de minimitzar les molèsties en places o carrers, organitzem equips de treball específicament entrenats i formats per a una actuació ràpida i de qualitat. Segons la feina i les característiques de les zones a treballar i en coordinació amb les diferents entitats municipals implicades, a Trepa busquem l’opció més respectuosa i eficient per fer la nostra feina.
    • Conservació arbres singulars
    • Gestió i conservació d’arbres singulars
     Conscients de conservar el patrimoni arbori dels nostres pobles i ciutats i dels beneficis que aporten a la nostra societat, des de Trepa Arboricultura ens oferim per a la gestió i conservació dels arbres singulars, elaborant informes de gestió i realitzant les actuacions concretes a fer en el conjunt arbre-entorn.
    • Destoconat
    • Destoconat de soques
    • Plantació d’arbres
    • Transplantament d’arbres
    • +BOSCOS +VIDA
     Conscients de la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic, a Trepa Arboricultura compensem el CO2 mitjançant la plantació d’arbres a gran escala en aquelles zones més desbastades per l’evolució de l’home. Seleccionem les espècies més apropiades per a l’entorn a repoblar i utilitzem les tècniques més adequades i innovadores per garantir l’èxit de la plantació.
     Ens enfoquem tant a grans empreses, com a petites i mitjanes empreses que disposen d’un departament de Responsabilitat Social Corporativa o bé tenen una certa sensibilitat de la seva actuació sobre el planeta i volen prendre mesures concretes.